В началото на месец юли агенция за преводи и легализация Аrte.doc обяви началото на стажантската си програма за 2012 г., която предизвика много голям интерес сред младите хора, владеещи чужди езици и желаещи да приложат своите умения и възможности в реална работна среда. След предварителен подбор по документи и провеждане на събеседване за участие в програмата бяха одобрени трима кандидати: Емануела Христова, Александрина Иванова и Ивайла Христова. При започването на стажа те преминаха през обучителен курс, по време на който се запознаха с работните процеси, изискванията за качество и начините на изпълнение на конкретни задачи, а след това имаха възможност да работят като преводачи по реални поръчки за превод срещу заплащане.

В рамките на програмата стажантите работиха в различни офиси и отдели на агенцията, за да могат да се запознаят със специфичните изисквания за превод на текстове в зависимост от клиентите. Вярваме, че натрупаният през тези месеци опит и придобитите допълнителни знания ще са от съществено значение при бъдещата им реализация. Стажантската програма приключи на 15 октомври и като резултат от нея със задоволство ви съобщаваме, че Александрина Иванова ще бъде назначена за постоянно на работа при нас. Радваме се и се гордеем, че спомагаме за професионалната реализация на младите хора!

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация