Агенция за преводи и легализация Арте.Док получи сертификат за активното си участие в студентската конференция „Летящ старт", организирана от Джуниър Ачийвмънт България на 29 март 2013 г. в хотел „Шератон" в София.

По време на дискусионната сесия на конференцията запознахме студентите, проявяващи интерес към преводаческата дейност, с ключовите етапи на нашата работа и с протичането на работния процес, отговорихме на техните въпроси и им помогнахме да се ориентират в сложното поле на преводаческия бизнес. В рамките на практическото упражнение те трябваше да работят по конкретни казуси, които биха могли да възникнат в реална работна обстановка, и да предлагат идеи и варианти за тяхното решаване.

Няма как да не бъдем доволни от срещата с млади и образовани хора, желаещи да направят своя първи професионален избор в живота с много ентусиазъм и вяра, че бъдещето зависи от самите тях. И няма как да не сме удовлетворени, че помогнахме на тези млади хора да направят своя „летящ старт" към професионалното ориентиране и бъдещото им израстване като специалисти.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация