На 25 юли 2012 г. представители на Агенция за превод Arte.doc участваха в проведения в Интерпред семинар на тема „Практически и правни проблеми при възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Водещи лектори бяха адвокат Милана Кривачка – специалист в областта на обществените поръчки, и адвокат Мариана Кацарова – директор на дирекция „ Правна-методологична" в Сметната палата.

Предоставена бе полезна и точна информация относно последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), приети през февруари и април 2012 г. Участниците бяха запознати с практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към него.

В семинара взеха участие както възложители, така и изпълнители на обществени поръчки. Надяваме се, че нашите представители вече са по-добре запознати с измененията в общите правила за възлагане на обществени поръчки, с промените в праговете за провеждане на процедури по ЗОП и с различните режими за възлагане на обществени поръчки, за да подготвят нужните тръжни документи за спечелване на обществени поръчки за извършване на преводачески услуги.

Успех!

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация