Наскоро Агенция за преводи „Арте.док” бе приета за член на Камарата на испанската промишленост и търговия в България (CICEB).
CICEB е сдружение с нестопанска цел, което съдейства за укрепването на деловите връзки между България и Испания в съответствие с политиките на двете държави. Сдружението представлява стопанските интереси на своите членове и се стреми да бъде надежден посредник за развитие на бизнес отношенията между Испания и България.
Камарата на испанската промишленост и търговия в България поддържа контакти и връзки с основните български и испански организации, институции и администрации, български и испански банкови и финансови институции, като също така работи в тясно сътрудничество с широка мрежа от търговско-промишлени камари в Европа.

Приемането ни в Камарата на испанската промишленост и търговия в България е поредно признание за авторитета на Агенция „Арте.док“ и още едно доказателство за добрата ѝ репутация сред бизнес средите не само в нашата страна.


Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация