Вече 44 години милиони хора по целия свят, правителства, неправителствени организации и движения на този ден се обединяват от една обща цел — бъдещето на планетата Земя — а вниманието на обществеността бива насочвано към поведението на хората и начина, по който то влияе върху природата.

Всичко започва на 22.4.1970 г., когато американският сенатор Гейлорд Нелсон, ставайки свидетел на опустошенията вследствие на масивния петролен разлив в Санта Барбара, Калифорния, подема каузата за опазване на околната среда.
Днес светът е изложен на редица опасности. И ако например промяната на климата е най-голямото предизвикателство на нашето време, то е необходимо да се положат максимални усилия за изграждането на здравословна, просперираща икономика на базата на чиста енергия, сега и за в бъдеще.
Целта на отбелязването на Деня на Земята е всички да разберем, че трябва да променим собствените си действия, за да защитим своя Дом.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация