Белгия е държава в Западна Европа, граничеща с Нидерландия, Германия, Люксембург и Франция, а на северозапад — със Северно море. Населението на страната е 10 670 000 души по данни от 2008 г. Гъстотата на населението е сред най-високите в Европа след Холандия и някои малки страни като Монако.
Независима от 1830 г., Белгия е конституционна монархия.

Пейзажите в Белгия се характеризират с широко разнообразие: 67 километра крайбрежна ивица и равни крайбрежни поля по протежението на Северно море и извисяващи се хълмове и гори в региона на Ардените на североизток.

Територията на Белгия включва три физико-географски района: крайбрежната низина на северозапад, централната равнина и Ардените — ниска планина, разположена в югоизточната част на страната. Крайбрежната низина се състои главно от пясъчни дюни и полдери (райони под морското равнище, които се отводняват от човека).

Белгия е разположена в сърцето на един от най-силно индустриализираните райони в света. Навлязла в индустриалната революция в началото на 19 в. (сред първите страни в континентална Европа), Белгия развива висококачествена транспортна инфраструктура от пристанища, канали, железопътни линии и пътища, за да интегрира промишлеността си с тази на своите съседи.

Белгия често е наричана „сърцето на Европа“ не само заради географското си положение, но и поради множеството европейски и международни институции (общо 120 на брой), чието седалище е Брюксел. В белгийската столица се намират шест европейски институции —Съветът на Европа, Европейската комисия, Европейският парламент, Комитетът на регионите, Съветът на Европейските общини и региони, Европейският икономически и социален комитет, седалището на НАТО и седалищата на най-големите международни профсъюзни организации (Европейската конфедерация на синдикатите, Международната конфедерация на свободните профсъюзи и Световната конфедерация на труда).

Брюксел е столицата на Белгия и сърцето на Европейския съюз. С художественото си майсторство, изящната архитектура, кухнята с разнообразни традиционни ястия и културната пъстрота Брюксел е истинско бижу на северната култура в най-добрия ѝ вид.

Местната кухня е повлияна значително от френската и в по-малка степен от холандската кухня. Ястията се отличават с относително големи порции и отлично качество. Популярни са всякакви видове дивеч и дивечови птици, месо и пастети. Изключително популярни са също и рибата и рибните продукти, като неоспорим фаворит са мидите. Белгия е известна със своя шоколад, ценен по цял свят. Страната произвежда и над 1000 вида бира.

В Белгия официалните езици са три: нидерландски, френски и немски.
Ако желаете да учите, работите или ви предстои пътуване в Белгия и са ви необходими преводи на личните или фирмените ви документи — заповядайте!

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация