След участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Националния осигурителен институт" Агенция за преводи и легализация Аrte.doc беше определена за победител и на 1 май 2011 г. беше сключен договор за предоставяне на преводачески услуги за нуждите на НОИ.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация