След участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Национален Осигурителен Институт, Агенция за преводи Аrte.doc спечели конкурса и на 30 март 2009г. се сключи двугодишен договор с НОИ.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация