На 29 септември 2012 г. служители от Агенция за преводи и легализация Arte.doc посетиха организирания в парк-хотел „Витоша" от фирма „Ител" ЕООД корпоративен семинар, посветен на рекламата в интернет и на начините за привличане на клиенти. По време на лекциите бяха посочени ключовите стъпки, които трябва да бъдат следвани при представянето на продукти и услуги във виртуалното пространство, и основните правила, спазването на които допринася за по-добрата видимост и успешната пазарна реализация.

Очертаните добри практики, систематизираните насоки и изведените важни съвети и заключения ще спомогнат за оптимизиране на фирмената ни политика и нейното по-добро насочване към клиента. И занапред нашата цел ще бъде да сме максимално близо до клиентите и да им предоставяме продукти и услуги, съобразени с техните нужди. Стремейки се да отговаряме на потребителските очаквания, ние ще продължим да развиваме и надграждаме стратегията ни за онлайн маркетинг, което ще има добавена стойност за пазара на преводачески услуги като цяло.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация