Агенция за преводи и легализация arte.doc направи дарение за сдружение „Надежда за нас“, състоящо се от компютър, монитор, клавиатура и мишка, чрез което се надяваме да подпомогнем хуманната кауза на сдружението и да допринесем за по-бързото и гладко координиране и осъществяване на неговите дейности.


Мисията на сдружението включва реализирането на програми и проекти, насочени към деца в неравностойно положение или лишени от родителски грижи, с цел осигуряване на нормално детство за тях, безпроблемното им социално приобщаване и предлагане на перспективи за бъдещето. С този благотворителен жест се стремим да бъдем полезни за работата на сдружението и да подпомогнем поне с малко нуждаещите се деца да сбъднат своите мечти.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация