На 30-ти юни 2011 г. за втори път се проведе Зеленият форум, организиран от списание „Мениджър" и Globul, и подкрепен от фирмите Henkel, NADIN, SIEMENS, в който се включват и представителите на 130-те компании, членове на Зеления кръг, поели ангажимента да водят устойчиви политики и да проявяват отговорност за природата и опазването на околната среда.

Агенция Arte.doc, като член на Зеления кръг на българските компании, имаше свой представител. Основните темите засягаха – „Зелена енергия", „Екотранспорт", „Вода и отпадъци". Лектори по обявените теми бяха Катрин Барбър – вр.управляващ посолството на Великобритания, Снежана Семова – управител на „Сейнт Гобен Вебер Б-я", Боряна Манолова – директор на Siemens, Цветелина Бориславова, Георги Ангелов – „Отворено общество", зам. Министрите Евдокия Манева, Камен Кичев, Евгени Ангелов, Бернар Нувиал – управител на Renauit-Nissan за България.

Имаше и много въпроси от участниците, които породиха истинска дискусия. Агенция Arte.doc, като фирма от Зеления кръг на българските компании ще продължи да участва във всякакви подобни изяви, с което декларира пълната си подкрепа на инициативите по опазване на природата, както и във вътрешната среща на членовете на Зеления кръг по въпросите на банкирането на зелени проекти, както и в обсъждането на въвеждане на енергийно наказателно законодателство и за популяризиране на възможностите за масово навлизане на умни енергийни системи, както в битовото потребление, така и в промишлеността.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация