На 20 ноември преводачи и редактори от агенция Арте.док взеха участие в конференцията  на тема „Правен превод —правилен превод. Езикът на европейското и националното законодателство“. Тя беше организирана от Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия и се проведе в Дома на Европа в София.
Лекторите — представители на преводачески служби към европейските институции, университетски преподаватели и юристи,запознаха участниците с различни аспекти на работата по правния превод и езика на европейското и националното законодателство и споделиха полезни примери от своя опит в съответната област.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация