Чрез БТПП нейните членове получават възможност за обединяване и за защита на своите интереси. Пълноправното членство в БТПП предоставя редица възможности за: установяване на нови партньорски контакти на европейско и световно ниво, засилване на вътрешния и международния авторитет на компанията, достъп до компетентни консултантски услуги и експертни мнения и придобиване на ценен опит относно нови продукти и услуги. Което от своя страна несъмнено води до повече ползи за клиентите.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация