Нашата агенция беше включена в провежданото от Икономическия университет - Варна проучване на тема „Устойчиви маркетингови активности на компаниите от „Зеления кръг", чиято цел е мониторинг и анализ на дейностите на български фирми, използващи в работата си „зелени" практики. Бяхме избрани да дадем своя принос за целите на проучването, тъй като сме част от инициативата „Зеленият кръг" на списание „Мениджър" още от самото ѝ начало и вече сме внедрили и прилагаме в ежедневната си дейност редица екологоосъобразни практики.

Нашата екополитика представлява съществена част от фирмената ни дейност и има за цел намаляването на отпадъците, пестенето на енергия, повишаването на обществената информираност по екологични въпроси и подобряването и облагородяването на градската среда. Въведените от нас практики и провежданите събития, като например използването на електронни документи и фактури, отказът от употреба на найлонови торбички, засаждането на дръвчета, проявите с екологична насоченост с деца и ученици и т.н., ще бъдат от полза за всеки и за всички.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация