Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

E-mail бюлетин

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
На 30 Ноември 2011 в София наши колеги присъстваха на маркетинг семинар на тема: „Най-добри практики в областта на Директния Маркетинг".
Лектор беше Анди Оуен, един от най-влиятелните специалисти по директен маркетинг на своето поколение.
Показани бяха последните тенденции в криейтива, копирайтинга и различни стратегии с доказани трикове от съвременния директен маркетинг, с цел да бъдат приложени. www.intercontactbg.com
Публикувана на 02 Декември 2011 Посещения: 4594
Представители на Arte.doc взеха участие в двудневната конференция, организирана от DigiTex на 6 и 7 октомври 2011 в ИЕЦ София.

Лекторите, представители на водещи фирми и специалисти с богат опит в областта, изложиха практични и креативни решения за компаниите, свързани с възможности за маркетинг и популяризиране, както и увеличаване на продажбите и приходите с помощта на дигиталните технологии и уеб инструментите.

Част от темите бяха:
  • Ключът към вашия онлайн успех
  • Успешният уеб дизайн
  • Прозурматорите - новите потребители в мрежата и как те ще увеличат печалбите ви?
  • Маркетинг на харесването - как да бъдем различни в общуването онлайн?
  • Mобилен маркетинг: Как да използвате силата на малкия екран?

За повече информация: http://digitex.bg

Надяваме се наученото да бъде приложено на практика с цел удовлетворяване на по-високите изисквания от страна на нашите клиенти, използващи в по-голяма степен мобилните технологии.

Корпоративната социална отговорност е философия за отношението на бизнеса към обществото. Нашата концепция е да интегрираме в работата си дейности по опазване на околната среда, подкрепа на българското образование и култура, както и социални инициативи. Ние се ангажираме към обществото, като разширяваме кръга на нашите ангажименти извън икономическите функции и включваме обществени дейности.
Социалната отговорност на Агенция Arte.doc е на няколко нива. С поглед към вътрешната среда на компанията ние заставаме зад безопасни и здравословни условия на труд, разкриване на нови работни места, развитие на персонала чрез различни обучения, както и програми за подготовка и повишаване на квалификацията.
Социалната ни отговорност с обществена насоченост се простира в областите на екополитиката, подкрепата на българското изкуство, както и в сферата на образованието и младите таланти на България.
Публикувана на 11 Октомври 2011 Посещения: 3357
Благодарствено писмо от Фондация "И АЗ МОГА" www.icantoo.eu
Публикувана на 05 Октомври 2011 Посещения: 3547
Развиваме и обогатяваме програмата си за поддържане и повишаване на квалификацията на нашите служители и корпоративно осигуряване и социална защита на работещите в компанията. Сред различните действия, които предприемаме, са осигуряване на участие в различни семинари и провеждане на обучения. През пролетта на 2011 година организирахме информационно-образователен семинар на тема „Задължително и доброволно пенсионно осигуряване". Повече за него можете да прочетете тук. Освен това наши служители участват в обучителни семинари на Европейската комисия и на конференциите WebIT. През 2011 наши служители взеха участие в мотивационния семинар „Психология на успеха", воден от Браян Трейси; в семинара на IMB Lotus „Lotusphere comes to you" и в обучението „Copywriting" на Интерконтакт България. През есента ни предстоят още участия в Digitex 2011 и WebIT 2011.
Публикувана на 17 Август 2011 Посещения: 3396
Нови инициативи в усилията да опазим природата

Агенция Arte.doc се присъедини към идеята за разделно събиране отпадъците, като оборудва всеки свой офис със специални съдове – кошове, надлежно обозначени с надписи, в които да се събират отпадъците по видове.

Новата инициатива на всички служители на Arte.doc е събирането и предаването на излезлите от употреба батерии, които се ползват в офисите ни и предаването им в специализирана фирма за рециклирането им.

Малки, но ефективни стъпки за опазване на природата

Във връзка с подетите от Arte.doc инициативи, с които се присъединява към идеята да се събират разделно отпадъците, Агенцията реши през месец септември да оборудва всеки свой офис със специални съдове – кошове, надлежно обозначени с надписи, в които да се събират отпадъците по видове – за пластмаса и за хартия. Отпадната хартия, от своя страна, да се разделя на: 1. такава, която може да бъде ползвана още веднъж (от обратната страна) за чернови и 2. за рециклиране.
В сезона на най-многото отпуски Arte.doc възлага на всеки от своите служители в отпуск да се превърне в „ЕКОНАБЛЮДАТЕЛ", да търси, открива и заснема незаконните депа, натрупаните неравномерно боклуци, замърсявания и други неуредици, поставящи природната среда в риск или при неблагоприятни условия. Заснетите материали ще бъдат изпратени до bTv, с което ще се отзовем на техния призив.
Публикувана на 11 Юли 2011 Посещения: 4086
През 2010 година дарихме средства за лечение на трима пенсионери. Със средствата те можаха да финансират лечението си. Също така насърчаваме младите хора чрез стипендии за обучение. От 2007 г. подкрепяме деца от Дом за сираци „Асен Златаров"- гр. Враца. През 2010 година отново подкрепихме двама млади българи със стипендии за образование във Висши учебни заведения. Анатоли Александров и Гаврил Стефанов са и основатели на организацията за подпомагане на деца в неравностойно социално положение „Надежда за нас", с която можете да се запознаете на сайта.
Публикувана на 25 Ноември 2010 Посещения: 3895
Хората са най-ценната инвестиция. Затова за нас е важно да привличаме и развиваме млади таланти. В Агенция за преводи и легализация Arte.doc се провеждат стажантски програми, с цел стимулиране развитието на младите хора в България. По този начин даваме възможност на младите да придобият практически опит и да приложат познанията си. Предоставяме им оптимални условия за работа и възможности за развитие. Друга сфера на образованието, в която работим, е предоставянето на материали и инструменти за провеждане на часове в училище. През 2010 дарихме спортни принадлежности и уреди за часовете по физическо възпитание на 98-мо Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий" в София, с цел повишаване на физическата култура на децата.
Публикувана на 24 Ноември 2010 Посещения: 3660
Ние подкрепяме българската култура и изкуство. През 2010 г. Aгенция за преводи и легализация Arte.doc дари средства за юбилейния концерт на „Хора на софийските учителки", който се проведе през месец юни 2010 в столичната зала „България".
Публикувана на 28 Юни 2010 Посещения: 3889