Клиентите за нас

Последно от блог

Facebook Страница

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Нашата агенция беше включена в провежданото от Икономическия университет - Варна проучване на тема „Устойчиви маркетингови активности на компаниите от „Зеления кръг", чиято цел е мониторинг и анализ на дейностите на български фирми, използващи в работата си „зелени" практики. Бяхме избрани да дадем своя принос за целите на проучването, тъй като сме част от инициативата „Зеленият кръг" на списание „Мениджър" още от самото ѝ начало и вече сме внедрили и прилагаме в ежедневната си дейност редица екологоосъобразни практики.

Нашата екополитика представлява съществена част от фирмената ни дейност и има за цел намаляването на отпадъците, пестенето на енергия, повишаването на обществената информираност по екологични въпроси и подобряването и облагородяването на градската среда. Въведените от нас практики и провежданите събития, като например използването на електронни документи и фактури, отказът от употреба на найлонови торбички, засаждането на дръвчета, проявите с екологична насоченост с деца и ученици и т.н., ще бъдат от полза за всеки и за всички.
Публикувана на 07 Май 2013 Създадена на 07 Август 2017 Посещения: 3575